Nog lang niet uitgeteld

 
LITERATUURLIJST

Baert, D. ( 1997 ). Leermoeilijkheden en hun sociaal—emotionele impact.
Systeemtheoretisch bulletin, XV, 4 — 5;2 41 — 272.

Billiaert, E. & Vercammen, E. ( Reds). ( 1993 — 1994 ).
Project Leerhulp: Ervaringen en inzichten. 1993 — 1994.
Leuven: Begeleidingsdienst van de Vrije PMS-Centra/ KULeuven Afdeling orthopedagogiek.

Borghouts-Van Erp, J.W.M. (1978). Rekenproblemen: Opsporen en oplossen. Groningen:Wolters-Noordhoff.

Borghouts-Van Erp, J.W.M., Bakermans, J., Coumans, J. & Minkenberg, A. ( 1982 )
Diagnostisch Rekenonderzoek.
Groningen:Wolters-Noordhoff.

Corte, E. de, Geerligs, C.T., Lagerweij, N.A.J., Peters, J.J. & Vandenberghe, R.,
Beknopte didaxologie. Groningen:Wolters-Noordhoff.

Corte, E. de & Somers, R., ( 1981 ). Het schatten als heuristiek bij het oplossen van redactieopgaven. Pedagogisch Tijdschrift / Forum voor opvoedkunde, 6, 351 — 361.

Corte, E. de & Verschaffel, L. ( 1985 ). Oplossingsstrategieën van eersteklassers bij eenvoudige redactie-opgaven over optellen en aftrekken.
Pedagogische Studiën, 62, 125 — 138.

Corte, E. de & Verschaffel, L. ( 1987 ). Oogbewegingen van eersteklassers bij het oplossen van redactie-opgaven. Pedagogische Studiën, 64, 137 — 149.

Custers, H. ( 1998 ). Billenschuivers nader bekeken.
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 3,6 — 11.

Dumont, J.J. ( 1982 ). Leerstoornissen 3. Controversen en perspectieven.
Rotterdam: Lemniscaat.

Dumont, J.J. ( 1985 ). Leerstoornissen 1. Theorie en model.
(5e, geheel herziene druk ). Rotterdam: Lemniscaat.

Dumont, J.J. ( 1985 ). Leerstoornissen 2. Diagnostiek en behandeling.
(5e, geheel herziene druk ). Rotterdam: Lemniscaat.

Erp, J.M.W. van, Bakermans, J., Coumans, J. & Minkenberg, A. ( 1987 ) Behandelingsprogramma bij het diagnostisch rekenonderzoek.
Groningen: Wolters-Noordhoff.

Erp, J.M.W. van ( 1988 ). Rekenproblemen. In Handboek Orthopedagogiek.
Groningen: Wolters-Noordhoff.

Erp, J.M.W. van ( 1991 ). Rekenproblemen voorkomen. Een nieuwe grondslag voor de rekendidactiek. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Hendrickx, F.J.P. (1996). Inleiding tot de kritische ontwikkelingsbegeleiding.

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 1, 8 — 13.

Hendrickx, F.J.P. ( 1996 ). De kritische ontwikkelingsbegeleiding in een practognostisch perspectief (deel 2). Kritische Ontwikkelingsbegeleiding.Methode Hendrickx, 2, 6 — 11.

Hendrickx, F.J.P. ( 1996 ). Dyslateralisatie, wat is dat?

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 2,19 - 20.

Hendrickx, F.J.P. ( 1996 ). De rol van het lichaam in de ontwikkeling van het denk- en leerveld van het schoolkind.
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 3, 7 — 9.

Hendrickx, F.J.P. ( 1996 ). De kritische ontwikkelingsbegeleiding in een practognostisch perspectief ( deel 3).
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 4, 5 — 13.

Hendrickx, F.P.J. ( 1996 ). Primair symmetrisch handgebruik.
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 4, 18 — 20.

Hendrickx, F.P.J. ( 1997 ). De kritische ontwikkelingsbegeleiding in een practognostisch perspectief ( deel 4 ).
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 4, 5 — 15.

Hendrickx, F.P.J. ( 1997 ). Wat is overconcentratie?
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx,
2, 11 - 14.

Hendrickx, F.J.P. ( 1998 ). Negatieve controle en anti-gedrag.
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx,
3, 16 - 21.

Hendrickx, F.J.P. ( 1998 ). Wat is complementaire overcompensatie?( deel 1 ).

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 4, 12 - 16.

Hendrickx, F.J.P. ( 1998 ). Wat is complementaire overcompensatie? ( deel 2 ).
Tetraëder. Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx,
1, 4 - 7.

Hendrickx, F.J.P., Veldafhankelijkheid ( deel 1 ). Tetraëder.
Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx,
4, 4 - 10.

Heuninck, H. Logopedie en KOH, meer dan een verstandshuwelijk.
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 3, 12 - 15.

Houlleberghs, D. ( 1998 ). Leeshulp als middel voor het stimuleren van het welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten. Systeemtheoretisch Bulletin, XV, 1, 18 — 29.

Houlleberghs, D. ( 1998 ). Mens ben je, mens word je.
Systeemtheoretisch Bulletin, XVI: p 131- 146.

Lausney, L. De ( 1999 ). Schrijfhouding en pengreep. Tetraëder.

Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 3, 4 - 11.

Lagae, L. ( 1997 ). Een neurofysiologische benadering van de leerproblemen.

Caleidoscoop. Spiegel van eigentijdse begeleiding.1997, IX:5, 4 - 8.

Luit, J.E.H. van & Krol, R. van der ( 1989 ).
Speciaal Rekenhulpprogramma. Optellen en aftrekken tot 1000. Doetinchem: Graviant.

Luit, J.E.H. van, Kaskens, J.M.M.,Zessen, T. van en Timmermans, C.A. ( 1989 ). Bronnen-boek Hulpprogramma’s Rekenen / Wiskunde.

Utrecht: Rijksuniversiteit Vakgroep Kinderstudies.

Meichenbaum, D. ( 1981 ) Cognitieve gedragsmodificatie. Een integrale benadering. Deventer: Van Loghum Saterus.

Nakken, H., Boelen — Van der Loo, W.J.C. & Palm, J. ( 1976 ). Een kritische beschouwing van de theorie en het gebruik van psychomotorische trainingsprogramma’s.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek,
15, 5, 169 — 179.

Nelissen, J.M.C.( 1991 ). Getalbeelden als remediëring.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek,
30, 369 — 376.

Parreren, C.F. van & Carpay, J.A.M. ( 1972 ). Sovjetpsychologen aan het woord.
Groningen: Wolters — Noordhoff.

Parreren, C.F. van & Carpay, J.A.M. (1980 ).
Sovjetpsychologen over onderwijs en cognitieve ontwikkeling.
Groningen: Wolters — Noordhoff.

Rosier, Ph. ( 1997 ). Je sens donc je suis. Kritische Ontwikkelingsbegeleiding.
Methode Hendrickx,
2, 8 - 10.

Rosier, Ph. ( 1998 ). Motoriek en cognitie, een kennistheoretische analyse.
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx,
4, 5 - 11.

Ruijssenaars, A.J.J.M. ( 1987 ). Boekbespreking: Rekenproblemen in het speciaal onderwijs:Een onderzoek naar de invloed van de methode van de zelfinstructie en een specifiek rekenhulpprogramma op de rekenvaardigheid ( door J.E.H. Van Luit ).
Tijdschrift voor orthopedagogiek, 26, 353 — 356.

Ruijssenaers, A.J.J.M. ( 1989 ). Rekenen en rekenproblemen. In J.H.M. Hamers ( ED. ). Bijdragen aan de orthopedagiek in het bijzonder de leerstoornissen.
’s Hertogenbosch: Malmberg.

Ruijssenaers, A.J.J.M. & Hamers, J.H.M. ( 1992 ).
Leerproblemen op school. Rekenen als probleem. Leuven/Amersfoort: Acco.

Ruijssenaers, A.J.J.M. ( 1992 ).Rekenproblemen, theorie, diagnostiek, behandeking. Rotterdam: Lemniscaat.

Treffers, A. ( 1992 ) Leerproblemen of onderwijs problemen. In Ruijssenaer A.J.J.M. & J.H.M. Hamers, Leerproblemen op school: Rekenen als probleem

Leuven / Amersfoort: Acco.

Rijt, B.A.M. ( 1996 ), Voorbereidende rekenvaardigheid bij Kleuters. De ontwikkeling van rekenvaardigheid. De ontwikkeling van rekenvaardigheidsschalen en een onderzoek naar de invloed van een programma.

Van Weert, R. ( 1996 ). De tetraëder.
Kritische ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx, 2, 14 — 19.

Van Weert, R. ( 1998 ). Psychomotorische begeleiding in de speelleerklas.
Tetraëder. Vereniging Kritische ontwikkelingsbegeleiding. Methode Hendrickx,
1, 11 — 13

Van Weert, R. ( 1998 ). De klok, pra ctognostisch bekeken ( deel 1 ).
Tetraëder. Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding.
Methode Hendrickx,
2, 18 — 25.

Van Weert, R. ( 1999 ). De klok, practognostisch bekeken ( deel 2 ).
Tetraëder. Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding.
Methode Hendrickx,
3, 13 — 21.

Van Weert, R.( 1999 ). Samenvatting scriptie: Psychomotoriek en dyslexie. Een differentiële benadering van psychomotoriek en het verband met dyslexie vanuit een holistisch denkkader volgens Hendrickx.
Tetraëder. Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding.
Methode Hendrickx,
1, 14 — 17.

 


bestellen  

  lijn

 
 
kennismaken
met de auteur

 
 
  lijn

 
 
over de uitgever
 
 
 

120 pagina's
harde cover
gebonden
buitenformaat : 24 x 34 cm
2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.