Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
de inleidingen
  1. getalbegrip
  2. rekentaal
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. hoofdrekenen

 

bestellen

 
deel 6
uit het hoofd
inleiding

Niet leuk!
Het is bijna een axioma dat kinderen met rekenmoeilijkheden rekenen niet leuk vinden. Hun inspanningen leveren immers weinig resultaat op. En ze voelen zich dom omdat hun buurman tien rekensommen maakt op de tijd dat zij er eentje oplossen. Dit alles maakt dat deze kinderen meestal al tevreden zijn als ze 'net voldoende' halen; als de rekensommen een uitkomst krijgen.

En dan leren ze cijferend rekenen. Zodra ze deze werkwijze onder de knie hebben, blijkt dat de rekensommen die ze aangeboden krijgen, opgelost kunnen worden. Wat een geluk! Eindelijk wat zekerheid. Veel kinderen vinden dan ook een bepaald plezier in deze stipte, zich herhalende strategie. Toch is cijferend rekenen vaak te star en te langzaam. Er doen zich veel situaties voor waarin we op een snellere manier een oplossing van een rekenprobleem kunnen vinden. We veronderstellen niet dat iemand een blaadje neemt en al cijferend de oplossing van de rekensom '269 + 500' zoekt. Meerdere kinderen die ik in de praktijk heb gezien, deden dit spontaan wel. Als ze geen papier tot hun beschikking hadden, zag ik ze, in stilte, cijferend te werk gaan; '9 plus 0 is 9 en 6 plus 0 is 6 en 2 plus 5 is 7'. Knappe koppen die zo tot een juiste oplossing komen!

Onze pechvogels op rekengebied zijn niet bepaald enthousiast om andere oplossingswegen te verkennen. Begrijpelijk.

Hoofdrekenen vereist het flexibel toepassen van de verworven basisvaardigheden en inzichten.

De weg om de uitkomst te bereiken wordt minstens even belangrijk als die uitkomst zelf. En deze gedachtesprong vergt veel van onze rekenzwakke kinderen.

Geen trucs alstublieft!
Als u niet over de nodige tijd beschikt om het kind zélf een nieuwe oplossingsweg te laten ontdekken, kan u hem beter helemaal niet aanbieden. Hiermee houd ik een pleidooi tegen het lukraak aanbieden van 'trucjes'. Het is zo verleidelijk om een kind dat sukkelt met de rekensom '547 x 1000' snel te zeggen: 'tel het aantal nullen, die moet je erbij doen'. Het kind zal deze werkwijze dankbaar en met veel plezier overnemen, maar zolang hij niet weet waarom dit trucje op deze rekensom van toepassing is, staat hij op glad ijs. Trucs die geleerd worden zonder begrepen te worden, hebben de vervelende neiging te gaan spoken. Bij de herinnering aan de truc sluipen er kleine foutjes in de uitvoering waardoor de oplossing weer niet correct is.
Een voorbeeld maakt dit duidelijker: 99 keer is hetzelfde als 100 keer min één keer. Netjes, maar bij de uitvoering weet het kind plots niet meer of het nu min of plus was. De wet van Murphy laat hem meestal verkeerd gokken, met het gekende gevolg.

2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.