Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
de inleidingen
  1. getalbegrip
  2. rekentaal
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. hoofdrekenen

 

bestellen

 
deel 5
cijferend rekenen
inleiding

In de eerste jaren van het rekenonderricht leren de kinderen de techniek van het optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen met eenvoudige rekensommen. Geleidelijk aan worden de opdrachten complexer, de getallen groter. Kinderen met rekenmoeilijkheden hebben het vaak al snel benauwd en dat wordt alleen maar erger.

En dan komt het cijferend rekenen. Wat een opluchting! Wie kan optellen en aftrekken tot 20 ontdekt hier dat hij plots bij machte is om gigantische rekensommen op te lossen met een grote kans op slagen, op voorwaarde dat hij zich het regelsysteem eigen maakt.
Veel kinderen met rekenmoeilijkheden slagen hierin.

Toch is er een keerzijde. Het regelsysteem waarvan het cijferend rekenen gebruik maakt, is rigide en vraagt veel tijd. Er is geen ruimte voor verkortingen, voordeelrekenen, flexibiliteit. Het gevaar is reŽel dat onze zwakke rekenaars, zodra ze het cijferend rekenen onder de knie hebben, niet meer verder evolueren in hun hoofdrekenen. Voor sommige kinderen is dit 'hun' eindniveau, waarmee ze zich in de rekenkundige wereld tot op bepaalde hoogte staande kunnen houden. Voor alle andere kinderen echter zou het doodjammer zijn dat hun evolutie hier stopt.

2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.