Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
de inleidingen
  1. getalbegrip
  2. rekentaal
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. hoofdrekenen

 

bestellen

 
deel 4
eerste toepassingen
inleiding

In het vorige deel manipuleerden de kinderen telkens opnieuw het materiaal en zagen ze wat dat teweegbracht. Blokjes wegnemen, blokjes bijleggen, nog een groepje bijleggen, verdelen in gelijke groepjes. De begeleider benoemde de rekenhandelingen en bood de kinderen de tekens aan. Op die manier werd de basiskennis 'voor de hand liggend'. Het verband tussen handeling, formule en verwoording werd gelegd.

Nu willen we het kind de volgende stap laten nemen. We helpen hem om, vanuit de kennis van de rekenhandelingen, de uitkomsten te voorspellen. Maar we staan hem steeds toe terug te grijpen naar de bevestiging van het materiaal. Op die manier kan hij rekensommen gaan oplossen.

Toch is het goed voorzichtig te werk te gaan. Alles is immers nog heel fragiel, de kennis die gisteren nog vanzelfsprekend was, blijkt soms plots verdwenen. En dan is er ook nog de herinnering. Het kind dat tegenover ons zit, weet meestal nog héél goed hoe hij zich steeds weer voelde bij de rekensom '. - 5 = 3 '. De buikkrampen, de hoofdpijn, de misselijkheid en vooral de rotsvaste overtuiging dat het weer fout zal lopen, zijn pijnlijk reŽel. Het helpt als de kinderen mogen pendelen tussen het vorige deel en dit nieuwe deel, als ze, telkens en zoveel ze het nodig hebben, de vanzelfsprekendheid van het materiaal terug mogen opzoeken. Het helpt ook als u hun angst begrijpt. Het is een wetenschappelijk onderbouwd psychologisch principe dat van twee gedragingen die vandaag even sterk zijn morgen de oudste zal overheersen.

2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.