Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
de inleidingen
  1. getalbegrip
  2. rekentaal
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. hoofdrekenen

 

bestellen

 
deel 3
letterlijk begrijpen
inleiding

Uit of Ö in het hoofd?
Kinderen bouwen graag torens. Zij ervaren telkens weer de noodzaak om de blokken precies op elkaar te zetten, zo niet valt de toren onherroepelijk om. Hun handen ervaren het evenwichtsprincipe lang voordat ze het inzicht erin kunnen verwoorden. Een dergelijk 'be-grepen' principe is zo evident dat het kind er alle kanten mee opkan. Zo'n inzicht is waardevol en bruikbaar.

Het werken met aantallen, zeg maar rekenen, bedient zich van een waaier van tekens en afspraken. Deze zijn zeer strikte notities van logische verbanden. Deze verbanden zijn zo 'voor de hand liggend' dat veel kinderen ze spelenderwijze begrepen hebben in hun kleutertijd. Het 'begrijpen' en opnemen van het hele afsprakenkader rond rekenen schept voor hen weinig problemen.

De kinderen echter die met hun rekenmoeilijkheden bij ons komen, hebben vaak deze verbanden niet ervaren, niet 'be-grepen'. Zij leerden de notities vanbuiten en kwamen op die manier niet tot een spontaan verworven en op voorbewust niveau aanwezige voorkennis. Voor hen biedt dit hoofdstuk een tweede kans.

Doen, handelen, blokken manipuleren, kijken én waar mogelijk verwoorden, zijn voor mij essentiŽle elementen van het remediŽrend rekenen.

2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.