Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
de inleidingen
  1. getalbegrip
  2. rekentaal
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. hoofdrekenen

 

bestellen

 
deel 2
handeling, verwoording en formule
inleiding

Elke kale rekensom is een abstracte weergave van een werkelijkheid, een context. Meer nog, het is een abstracte weergave van een context in beweging, er gebeurt iets met die context, er verandert iets. Als die verandering verband houdt met hoeveelheden, kan ze weergegeven worden in een rekensom.

Kinderen met rekenmoeilijkheden missen zo vaak het inzicht in het verband tussen kale rekensommen enerzijds en veranderende realiteiten anderzijds dat het herstellen van dit verband een essentieel onderdeel is van het remediėrend werken.

Ik wil in dit deel het verhaal vertellen van de link tussen de handeling en de formule, of tussen de formule en de handeling, via de verwoording. Elk kind heeft zijn eigen 'ingangspoort'. Bij het remediėrend werken vertrekt u het best van die poort om van daaruit de andere invalswegen te ontdekken. Het remediėrend werken, zoals beschreven in dit boek, vertrekt steeds van het niveau van het concreet materieel handelen. In het laatste stukje van dit deel (Materiaal loslaten, blz. 16) geef ik u verschillende stappen die het kind helpen het materiaal los te laten.

2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.