Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
  1. getalbegrip
  2. handeling, verwoording en formule
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. uit het hoofd

 

bestellen
 
 
DEEL 6 : UIT HET HOOFD
inleiding
uit het hoofd optellen en aftrekken
tot 1.000.000 zonder brug
basisvaardigheid: het visualiseren van getallen tot 1.000.000
even proeven van de getallen tot 1.000.000
optellen en aftrekken tot 1000 zonder brug met het MAB-materiaal
ronde getallen maken tot 1000
meerdere getallen die zich visueel aanbieden, optellen en aftrekken
het samennemen van makkelijk optelbare of aftrekbare getallen
het onthouden van de tussentotalen
uit het hoofd optellen en aftrekken zonder visuele hulp
de kennis van de aangeboden rekensommen
de mate van stressbestendigheid
geheugencapaciteit
basisprincipe
+ 199 - 199 + 99 - 99 …
grondslag, volledig met materiaal uitgewerkt
optelsituatie
aftreksituatie
grondslag zonder materiaal
optelsituatie
aftreksituatie
uit het hoofd vermenigvuldigen
inleiding
de factoren 10, 9, 2, 4 en 5
factor 10
factor 9
factor 2
factor 4
factor 5
uit het hoofd delen
inleiding
delen door een deler 10, 100, 1000 enzovoort
delingen met deler 5
delen door 2
delen door 4
kenmerken van deelbaarheid
schattend rekenen
schattend optellen en aftrekken
een van beide termen vereenvoudigen om de bewerking eenvoudiger uit te voeren
de bewerking uitvoeren met de afgeronde term
beoordeling van het resultaat
schattend vermenigvuldigen
schattend delen
2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.