Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
  1. getalbegrip
  2. handeling, verwoording en formule
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. uit het hoofd

 

bestellen

 
DEEL 5 : CIJFEREND REKENEN
 
inleiding

optellen en aftrekken
inleiding
deelvaardigheden
de getallen correct schikken
het inwisselen van de grootheden
cijferend aftrekken
cijferend optellen
cijferend vermenigvuldigen
inzicht
cijferend vermenigvuldigen met een factor tussen 1 en 10
vermenigvuldigen met een factor groter dan 10
'10 x' is niets anders dan het toevoegen van een nul
'20 x' is hetzelfde als '2 x' met een nulletje achter
'26 x' is evenveel als '6 x' + '20 x'
cijferend vermenigvuldigen met een factor groter dan 10
staartdelingen
inleiding
beginnen bij het grootste getal
inzichtelijk verwerven van de staartdelingen
2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.