Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
  1. getalbegrip
  2. handeling, verwoording en formule
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. uit het hoofd

 

bestellen

 
DEEL 4 : EERSTE TOEPASSINGEN
 
inleiding

aanvankelijke optel- en aftreksommen tot 10
even vooraf
opnieuw balansmodel en splitsingen
kwadrantbeelden, MAB-materiaal, abacus, …
de koppeling formule-handeling-verwoording
differentiatie van de moeilijkheidsgraad
de rechtlijnige sommen, bekeken vanuit de splitsingen
vertrekkend vanuit de handeling, gestuurd door splitskaarten
vanuit de formule
oefeningen vanuit de verwoording
puntsommen, vertrekkend vanuit het balansmodel
toegevoegde waarde
differentiatie in moeilijkheid binnen de puntsommen
puntsommen met een gekend startpunt
puntoefeningen waarvan de vertreksituatie onbekend is
waarom niet heel eenvoudig; '. - 3 = 5' is het zelfde als '. = 5 + 3'?!
brug over het tiental
inleiding
rekensommen tot 20
telkens tot 10 gaan
met MAB-materiaal of kwadrantraam
met getalbeelden
hélp, hij telt in de andere richting!
automatiseren van de brug
zuiver materieële uitvoering
uitvoering met begeleidende rekentaal
oefeningen vanuit de formule
toepassing op rekensommen tot 100
door het manipuleren van eenheden over de brug van een tiental gaan
door het manipuleren van eenheden én tientallen over de brug van een tiental gaan
maaltafels
inleiding
per tafel
inoefenen per tafel op rij
spelen met het honderdveld
uitkomsten vinden via optellen en aftrekken
vanuit een gekende startpositie
alle tafels door elkaar
helpen!
delen
inleiding
delen per tafel
alle deeltafels door elkaar
delen met rest
vanuit een directe schatting
vanuit de maaltafels

2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.