Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
  1. getalbegrip
  2. handeling, verwoording en formule
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. uit het hoofd

 

bestellen

 
DEEL 3 : LETTERLIJK BEGRIJPEN
 
inleiding
: uit of ... in het hoofd
inzicht in optellen en aftrekken
het balansmodel
inzicht in het teken '='
inzicht in de evenwichtstekens '>' en '<'
inzicht in de dynamiek van '+' en '-'
splitsingen
koeienlogica
inzicht in vermenigvuldigen
nog eens, en nog eens, en ....
het belang van de factoren
inzicht in het delen
'delen per' en 'delen in'
vˇˇr de grondslag
delen in gelijke groepen, verdelingsdelen
delen per verhoudingsdelen
de samenhang tussen vermenigvuldigen en delen
inzicht in de getalopbouw tot 1000 (zonder kommagetallen)
abstracte oefengang
beeldende verhalen

2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.