Nog lang niet uitgeteld
uit het boek
  1. getalbegrip
  2. handeling, verwoording en formule
  3. letterlijk begrijpen
  4. eerste toepassingen
  5. cijferend rekenen
  6. uit het hoofd

 

bestellen

 
DEEL 1 GETALBEGRIP
 
inleiding
maatbegrip
vijf is niet altijd evenveel als vijf!
normale ontwikkeling van het maatbegrip
wat met oudere kinderen met een beperkt maatbegrip?
correspondentie
de één-éénrelatie
hoeveelheden vergelijken
conservatie
de hoeveelheid blijft behouden, ongeacht de samenstelling
hoeveelheden herkennen in andere hoeveelheden
classificatie
logisch ordenen
'je kan toch geen appelen bij peren tellen'
seriatie
tellen tot 10
het kennen van de rij
flexibel tellen van 1 tot 10
kennis van cijfers en symbolen
2000, de bvba Het Geel Punt, met maatschappelijke zetel te Berlaar is titularis van de auteursrechten op dit werk.  Dit werk mag niet verveelvoudigd of reproduceerd worden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Het Geel Punt.